VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Naujienos
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

ADVENTO POPIETĖ,, PO ŽVAIGŽDĖJANČIU DANGUM”

Kai pūgos išdainuos Advento vakarus ir kasdienybės sumaištį padengs balta tyla...

Stebėsime žvaigždes ir Paslapties didybę, kuri sujungia Dangų su žeme...

Ar mus pažadins Dieviškas beldimas, Ar atsiversim ATĖJIMUI?    

Džiaugiamės mūsų  mažaisiais talentais - trečiokais. Jie savo veiklomis prasmingai išgyveno Advento laikotarpį: lietuvių k., pasaulio pažinimo, tikybos  pamokose mokėsi klasifikuoti senąsias lietuvių šventes, kurti dialogus, pasakojimus, naudodamiesi lego detalėmis, dailės ir technologijų, matematikos  pamokose matavo, kūrė dekoracijas klasei, mokyklos fojė, puošė Advento vainikus, kūrė kalėdinius atvirukus, muzikos pamokose mokėsi adventinių bei kalėdinių giesmių, kalėdinę giesmę išmoko ir anglų kalba, šokių pamokose išmoko kalėdinį šokį, sukūrė tikrą kalėdinį stebuklą visai bendruomenei, nuotoliniu būdu džiugino tėvelius ir artimuosius ir visą bendruomenę, taip garsindami savo mokyklą.

Kviesdami susikaupimui, pamąstymui šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu apie karštligišką lėkimą, savo ribotumą, žmogišką trapumą, nuotoliniu būdu.

Dėkojame ugdytojoms: pirmajai mokytojai Loretai, soc. pedagogei Gretai, mokytojos padėjėjai Evelinai, muzikos mokytojai Ramunei, šokių mokytojai Rasai, anglų k. mokytojai Natalijai, logopedei Adelei, bibliotekos vedėjai Audronei, budinčiosioms Janinai ir Margaritai už visuomet sutvarkytą, išdezinfekuotą klasę, už video ir visiems tėveliams, padėjusiems mažiesiems sukurti kalėdinę dvasią, sulaukti Kalėdų senelio staigmenos bei paruošti šventines vaišes.

Visiems linkime jaukių, Šventų Kalėdų, lai šis sunkus laikotarpis dar labiau suartins mus visus,  juk mes esame labai brangūs ir reikalingi vieni kitiems.

                                                                       3 kl. mokytoja Dalia Bajarūnienė

Galerija