VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2018 m.  balandžio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data ir laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Koordinatorius

I. POSĖDŽIAI

1

Apvaliojo stalo diskusija

„Karjeros planavimas“.

8 kab.

04-10

13.50 val.

8 kl. mokiniai

N.Paužaitė

K.Rupšys

2

Metodinės tarybos

Pasirengimas NMPP organizavimui ir vykdymui.

Dir. kabinetas

04-12

11.40 val.

Nariai

S.Butienė

K.Rupšys

3

Vaiko gerovės komisijos(VGK)

Švietimo pagalbos efektyvumas.

Dir. kabinetas

04-19

14.40 val.

Kviesti tėvai ir mokiniai

Kl. auklėtojai

K.Rupšys

II.  NEC MOKINIŲ PASIEKIMŲ TYRIMAI

1

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP):

2 klasė

1.      Rašymas (I dalis).

2.      Matematika.

4 kab.

4 kab.

04-23

9.00 val.

04-25

9.00 val

2 kl. mokinai

S.Butienė

N.Paužaitė

2

4 klasė

1.      Rašymas.

2.      Matematika.

2 kab.

2 kab.

04-23

9.00 val.

04-25

9.00 val.

4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

3

6 klasė

1.      Rašymas.

2.      Skaitymas.

3.      Matematika.

10 kab.

9 kab.

10 kab.

04-17

9.00 val.

04-19

9.00 val.

04-25

9.0 0val.

6 kl. mokiniai

A.Kašėtienė

A.Kašėtienė

J.Staškevičius

N.Paužaitė

4

8 klasė

1.      Rašymas.

2.      Matematika

3.      Skaitymas.

4.      Socialiniai mokslai.

5.      Gamtos mokslai.

10 kab.

6 kab.

8 kab.

7 kab.

12.kab.

04-16

9.00 val.

04-18

9.00 val.

04-20

9.00 val.

04-24

9.00 val.

04-26

9.00 val.

8 kl. mokiniai

J.Čekanskienė

J.Staškevičius

J.Čekanskienė

I.Januškevičienė

V.Giedraitis

E.Petrošienė

V.Jakubčionienė

N.Dilevičienė

N.Paužaitė

5

Tarptautinis PISA tyrimas

 

13 kab.

04-24

9.00 val.

9 kl. mokiniai

NEC tyrėjas

N.Paužaitė

III. METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Gimtosios kalbos, socialinių mokslų

Pranešimas  „ Sėkminga pamoka“.

8 kab.

04-13

13.45 val.

Nariai

J.Čekanskienė

N.Paužaitė

2

Pradinių klasių:

Pranešimas  „Netradiciniai (o gal tradiciniai) pamokos metodai“.

5 kab.

  04-26

13.45 val.

Nariai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

IV. KONKURSAI , KONCERTAI

1

Koncertas „Pažink Šventąjį Raštą: Gyvieji Biblijos paveikslai (Lietuvos valstybės 100- metis, partizanų kovų, Trakų Dievo Motinos metai) .

Kl. kabinetai

04-05 mėn.

5-10 kl. mokiniai

D.Bajarūnienė

N.Paužaitė

2

Koncertas „ Ilgiausių metų“.

Panemunės senelių namai

04-26

11.00 val.

2-10 kl. mokiniai

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

3

Muzikinė edukacija „ Kuo matuojama muzika“.

Kauno Filharmonija

04-26

11.00 val.

3-4 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

V. PARODOS, STENDINIAI PRANEŠIMAI

1

Vaikiškų knygų paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Biblioteka

04-02

Bendruomenė

A.Kašėtienė

K.Rupšys

2

Stendinis pranešimas „ Tomui Main Ridui  - 200“.

Biblioteka

04-04

Bendruomenė

A.Kašėtienė

K.Rupšys

3

Mokinių darbų paroda, skirta Motinos ir Tėvo dienoms.

Mokyklos erdvės

04 mėn.              4 sav.

5-10 kl. mokiniai

V.Žilinskas

K.Rupšys

4

Piešinių paroda „ Mano mama- pati geriausia“.

I a. fojė

04 mėn.              4 sav.

1-4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

VI.  DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Atvira fizikos pamoka „ Šviesos spektras“.

11 kab.

04-09

8.00 val.

7 kl. mokiniai

N.Dilevičienė

K.Rupšys

2

Netradicinė anglų kalbos pamoka „ Pojūčiai“.

Kauno miesto muziejus

04-12

13.00 val.

6,7 kl. mokiniai

J.Pavlovičienė

N.Paužaitė

3

Integruota matematikos- pasaulio pažinimo pamoka „ Skaičiai iki 100. Apibendrinimas“.

3 kab.

04-12

9.50 val.

2 kl. mokiniai

S.Butienė

N.Paužaitė

4

Integruota lietuvių kalbos- dailės pamoka „ Poetinės Tėvynės kraštovaizdis. Peizažas literatūroje ir dailėje. Maironis, J.Aistis“.

6 kab.

04-17

10.55 val.

6 kl. mokiniai

A.Kašėtienė

D.Skučienė

N.Paužaitė

5

Netradicinė integruota matematikos- dailės pamoka „ Čiurlionio kosmosas“.

M.K.Čiurlionio muziejus

04-18

12.00 val.

3 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

6

Netradicinė pamoka „ Partizanų judėjimas Lietuvoje“.

Vytauto Didžiojo Karo muziejus

04-18

13.00 val.

9-10 kl. mokiniai

I.Januškevičienė

N.Paužaitė

7

Atvira lietuvių kalbos pamoka „ Ūkininkas. Mįslės, skaičiuotės. Daiktų pažymiai: Koks?  Kokia? Kokie? Kokios?“.

4 kab.

04-19

9.50 val.

2 kl. mokiniai

S.Butienė

N.Paužaitė

8

Atvira anglų kalbos pamoka „ Charakterio savybės“.

10 kab.

04-20

8.55 val.

9-10 kl. mokiniai

J.Pavlovičienė

N.Paužaitė

9

Netradicinė matematikos pamoka „ Aš perku“.

Parduotuvė

04-20

10.55 val.

5 kl. mokiniai

J.Staškevičius

K.Rupšys

10

Netradicinė dailės pamoka „ Kelionė  į Egiptą“.

M.Žilinsko dailės galerija

04-24

13.00 val.

6 kl. mokiniai

D.Skučienė

N.Paužaitė

11

Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka „ Kodėl reikia žinoti pasaulio šalių kryptis. Pasaulio šalys“.

Mokyklos kiemas

04-26

8.55 val.

2 kl. mokiniai

S.Butienė

N.Paužaitė

12

Atvira kūno kultūros pamoka „ Lengvoji atletika. Greitumo lavinimas“.

Salė

04-26

12.00 val.

6 kl. mokiniai

R.Jankauskas

K.Rupšys

13

Konsultacijų popietė ikimokyklinio amžiaus SUP vaikų tėvams      „ Individuali pagalba mano vaikui“.

Logopedės kab.

04 mėn. 3 sav.

Darželio grupės vaikai ir tėvai

A.Celešienė

K.Rupšys

14

Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka „ Kaip auga medis“.

Mokyklos sodas

04-27

8.00 val.

9 kl. mokiniai

L.Jarašūnienė

N.Paužaitė