VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                                          

2018 m.  kovo mėnesio veiklos planas

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data ir laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Koordinatorius

I.                 POSĖDŽIAI

1

Vaiko gerovės komisijos(VGK)

Darbotvarkė:

1.      SUP mokinių pradinis vertinimas.

2.      VGK veiklos plano įgyvendinimo perspektyvos.

3.      Mokinių mokymosi, elgesio ir lankomumo pokyčių analizė.

Dir. kabinetas

03-01

11.40 val.

Nariai

N.Paužaitė

K.Rupšys

2

Vaiko gerovės komisija(VGK)

Darbotvarkė;

Mokinių mokymosi, elgesio ir lankomumo pokyčių analizė.

Dir. kabinetas

03-15

15.00 val.

Nariai, kviesti mokiniai, tėvai

N.Paužaitė

K.Rupšys

3

Klasių auklėtojų

Darbotvarkė:

Individualių pasiekimų gerinimo planų vykdymas.

Dir. kabinetas

03-15

13.50 val.

Kl. auklėtojai

N.Paužaitė

K.Rupšys

4

Mokyklos tarybos

Darbotvarkė:

1.      Dėl 2018 m. MK ir savivaldybės lėšų panaudojimo (S.Pečkauskas).

2.      Dėl mokyklos valgyklos darbo, maitinant darželio vaikus, mokinius, darbuotojus (G.Gervytė, R.Žiūkienė)

Dir. kabinetas

03-22

17.00 val.

Nariai, kviesti asmenys

A.Kašėtienė

K.Rupšys

II.  DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Integruoto dailės, muzikos ir istorijos pamoka „ Gyvi tautos simboliai: M.K. Čiurlionis“.

6 kab.

03-12

12.55 val.

10 kl. mokiniai

D.Skučienė

I.Januškevičienė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

2

Integruota lietuvių k. , dailės muzikos pamoka „ Paukščių garsų pamėgdžiojimas‘‘.

6 kab.

03-12

10.55 val.

3 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

D.Skučienė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

3

Istorijos pamoka (netradicinė aplinka).

S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas

03-14

14.30 val

5 kl. mokiniai

I.Januškevičienė

N.Paužaitė

4

Dailės –technologijų  pamoka „ Rišame knygą“ (netradicinė aplinka).

Biblioteka

03-16

10.55 val.

3 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

5

Istorijos pamoka (netradicinė aplinka).

Vytauto Didžiojo Karo muziejaus

03-21

14.30 val.

6 kl. mokiniai

I..Januškevičienė

N.Paužaitė

6

Atvira pasaulio pažinimo pamoka „ Kas Lietuvos kaimynai“.

5 kab.

03-22

9.50 val.

3 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

7

Atvira žmogaus ir gamtos pamoka „ Sveika mityba“.

9 kab.

03-23

12.00 val.

5 kl. mokiniai

E.Petrošienė

K.Rupšys

8

Atvira lietuvių k. pamoka  „Kai užaugsiu...“ Pokalbis apie profesijas.

3 kab.

03-27

8.00 val.

1 kl. mokiniai

L.Jarašūnienė

N.Paužaitė

9

Integruota dailės- tikybos pamoka „ Rieda atrieda margučiai“                 (netradicinė aplinka).

Mokyklos teritorija

03-28

10.55 val.

5 kl. mokiniai

D.Skučienė

D.Bajarūnienė

N.Paužaitė

10

Istorijos pamoka ( netradicinė aplinka).

Mykolo Žilinsko dailės galerija

03-28

7 kl. mokiniai

I..Januškevičienė

N.Paužaitė

III. METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Matematikos ir gamtos mokslų

Tyrimas „ Mokymosi krūvių darna su ugdymo turiniu“.

11 kab.

03 mėn. 2-3 sav.

Nariai

N.Dilevičienė

K.Rupšys

2

Užsienio kalbų:

Pranešimas  „Ugdymo naujovės užsienio kalbų pamokose.

10 kab.

  02-22

14.40 val.

Nariai

S.Pečkauskas

N.Paužaitė

IV. OLIMPIADOS , KONKURSAI

1

Nacionalinis diktantas.

9 kab.

03-02

11.00 val.

Pageidaujantys

A.Kašėtienė

N.Paužaitė

2

Tarptautinis anglų kalbos konkursas „ Kengūra“.

9 kab.

03-02

9.50 val.

2-10 kl. mokiniai

J.Pavlovičienė

N.Paužaitė

3

Tarptautinis gamtos konkursas „ Kengūra“.

9 kab.

03-08

10.55 val.

2-10 kl. mokiniai

E.Petrošienė

K.Rupšys

4

Lietuvių k. olimpiada.

2 kab.

03-12

10.55 val.

4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

5

Matematikos olimpiada.

2 kab.

03-13

8.55 val.

4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

6

Anglų k. olimpiada.

2 kab.

03-15

9.50 val.

4 kl. mokiniai

S.Pečkauskas

N.Paužaitė

7

Jaunųjų gamtos mylėtojų olimpiada.

2 kab.

03-16

9.50 val.

4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

8

„ Raštingiausio pradinuko“ konkursas (diktantas).

 

03-20

10.55 val.

3-4 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

9

Saugaus eismo konkursas „ Šviesoforas“.

Klasių kabinetai, kitos mokyklos erdvės,  gatvės

03-27

12.00 val.

1-4 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

10

Edukaciniai konkursai „ Olympis 2018- Pavasario sesija (9 mokomieji dalykai).

Interneto svetainėje

03-01-31

1-10 kl. mokinai

Dalykų mokytojai, 1-4 kl. mokytojai

N.Paužaitė

V. RENGINIAI, POPIETĖS, PARODOS, AKCIJOS, KONCERTAI

1

Sporto šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 100- mečiui „Sportuoja mažieji“.

Salė

03-07

18.00 val.

5-8 metų vaikai

„ Tornado“ krepšinio mokykla

K.Rupšys

2

Popietė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai „Dvasios ir proto tvirtybę 100- mečiams nulėmusi diena“

5 kab.

03-08

12.00 val.

1-4 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

3

Pilietinė iniciatyva „ Gyvasis tautos žiedas“.

Mokyklos prieigos

03-09

10.00 val.

Bendruomenė

R.Žiūkienė

A.Kašėtienė

N.Paužaitė

4

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai.

Arkikatedra Bazilika, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelis

03-11

10.30val., 12.00 val.

Bendruomenė

N.Paužaitė

K.Rupšys

5

Paskaitėlė ir praktinis užsiėmimas „ Rankų higiena ir užkrečiamos ligos“.

„ Voveriukų“ darželio grupė

03-13

10.00 val.

Grupės vaikai

R.Žiūkienė

K.Rupšys

6

Laboratorinis darbas „ Plaučiai : rūkymo žala“.

7 kab.

03-14

12.55

8 kl. mokiniai

R.Žiūkienė

K.Rupšys

7

Veiksmo savaitė be patyčių:

1.      Akcija „Šypsotis sveika!“;

2.      Akcija „Atlik darbą- gauk staigmeną!“;

3.      Akcija „ Padovanok draugui šypseną“;

4.      Šančių- Panemunės socialinių pedagogų renginys                   „Draugystės žygis“.

Kabinetai, mokyklos erdvės

Šančių mokykla- daugiafunkcis centras

03-19

03-19-23

03-21

03-23

Bendruomenė

4-7 kl. mokiniai

G.Gervytė

R.Žiūkienė

G.Gervytė

K.Rupšys

K.Rupšys

8

Mokinių protų mūšis, skirtas Tarptautinei Žemės dienai „ Kiek metų Žemei?“.

12 kab.

03-20

12.00 val.

5-10 kl. komandos

N.Dilevičienė

K.Rupšys

9

Gimtadienio koncertas „ Sveikiname senolius“.

Kauno Panemunės senelių namai

03-22

10.30 val.

1-4 kl. mokiniai

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

10

Inkilų kėlimo akcija „Namelis mažajam draugui“.

Mokyklos teritorija

03-29

9-10 kl. mokiniai

V.Žilinskas

N.Paužaitė

VI.  UGDYMAS KARJERAI

1

Ugdymo karjerai renginys „ Psichologas“.

3 kab.

03-15

10.55

1 kl. mokiniai

I.Pečiulionienė

N.Paužaitė

2

Renginys „ Geriausia ever pamokų diena“.

Kauno „Žalgirio“ arena

03-15

9.00-15.00 val.

9-10 kl. mokioniai

D.Skučienė

A.Kašėtienė

N.Paužaitė

3

Ugdymo karjerai tyrimas „ Ką aš žinau apie profesiją ir darbų pasaulį“.

12 kab.

03-20

12.55 val.

5 kl. mokiniai

I.Pečiulionienė

N.Paužaitė

VII. PARODOS , STENDINIAI PRANEŠIMAI

1

Stendinis pranešimas „ Saugokime žydrąją planetą!“.

I a. fojė

03-16

 

S.Butienė

N.Paužaitė

2

Paroda „ Velykiniai simboliai mažųjų kūryboje“.

II a. koridorius

03-27

1-10 kl. mokiniai

Pradonių kl. mokytojos, D.Skučienė

V.Žilinskas

D.Bajarūnienė

N.Paužaitė

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė