VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                                                                                                      TVIRTINU

                                                                                                                                                                                                      Direktorius

                                                              

                                                                                                                                                                                                    K.Rupšys                                                                                                                   

2018 m.  vasario mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
  1. POSĖDŽIAI

1

Vaiko gerovės komisijos(VGK)
  1. Pagalbos teikimas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.

Dir. kabinetas

02-08

14.30 val.

Kviesti mokiniai, tėvai

Klasės auklėtojai

K.Rupšys

 
  1. 2018 metų VGK veiklos plano svarstymas.
         
II.  DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Netradicinė anglų kalbos pamoka  „ Metų vaikų knygos rinkimai“.

Kauno apskrities

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius

02-07

10.00 val.

2-4 kl. mokiniai

S.Pečkauskas

N.Paužaitė

2

Netradicinė rusų kalbos pamoka  „ Mano mokyklos patalpos“.

Mokyklos patalpos

02-12

8.55 val.

7 kl. mokiniai

S.Šimkuvienė

N.Paužaitė

3

Netradicinė pasaulio pažinimo /tikybos pamoka  „ Ar daug pasaulyje religijų“. Kauno Kristaus Prisikėlimo cerkvė

02-13

12.00 val.

4 kl. mokiniai

D.Bajarūnienė

N.Paužaitė

4 Netradicinė dailės pamoka  „ Piešiu ant sniego“. Mokyklos kiemas 02 mėn. (esant sniego) 2 kl. mokiniai S.Butienė N.Paužaitė
III. METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Užsienio kalbų:
  1. 1.Pranešimas  „ Sėkminga užsienio kalbos pamoka“.
  2. 2.Pranešimas  „Ugdymo naujovės užsienio kalbų pamokose“.

13 kab.

  02-21

  9.00 val.

Nariai

Ž.Bazarienė

S.Pečkauskas

N.Paužaitė

N.Paužaitė

2

Gamtamokslinės ir kūno kultūros:

Pranešimas  „ Įsivertinimas pamokoje“.

12 kab. 

  02-26

  14.45 val.

Nariai

V.Jakubčionienė

K.Rupšys

IV. OLIMPIADOS (I TURAS)

1

Fizikos.

11 kab.

  02-05

  8.00 val.

7-8 kl. mokiniai

N.Dilevičienė

K.Rupšys

2

Biologijos.

12 kab.

  02-08

  8.00 val.

7-8 kl. mokiniai

E.Petrošienė

K.Rupšys

3

Matematikos.

7 kab.

  02-06

  8.00 val.

5-10 kl. mokiniai

J.Staškevičius

K.Rupšys

4 Lietuvių kalbos.

 9 kab.

  02-27

  8.00 val.

5-8 kl. mokiniai

J.Čekanskienė

A.Kašėtienė

K.Rupšys

V. TIRIAMOJI IR PROJEKTINĖ VEIKLA

1

Emocinio ir socialinio intelekto programų vykdymas: „ Obuolio draugai“.

4 kab.

 02-05 mėn.

3 kl. mokiniai

I.Pečiulionienė

K.Rupšys

2

Tyrimas „ Mokinių savijauta mokykloje“.    02-04 mėn.

1-4 kl. mokiniai

L.Jarašūnienė

L.Ūtopienė

N.Paužaitė
VI.  PARODOS, STENDINIAI PRANEŠIMAI

1

Vasario 6- oji – Tarptautinė Saugesnio interneto diena: „Interneto etiketo taisyklės“.

 13 kab.

02-06

5-6 kl. mokiniai

A.Krasauskienė

N.Paužaitė

2

Užgavėnių kaukių paroda ( projekto „ Dvasios ir proto tvirtybę 100- mečiams nulėmusi diena tęsinys).

 II a. fojė

02-11 5-10 kL. mokiniai R.Vilkinienė

N.Paužaitė

VII. ŠVENTINIAI RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS 100-MEČIUI

1

Piešinių paroda , skirta vasario 16-ajai „ Šalis ta Lietuva vadinas“ ( projekto „ Dvasios ir proto tvirtybę 100- mečiams nulėmusi diena“ tęsinys).

I a. fojė

02-09

1-4 kl. mokiniai

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

2

Informacinis pranešimas  „ Nepriklausomybės Akto signatarai“.

II a. fojė

02-01

5-10 kl. mokiniai

A.Kašėtienė

D.Skučienė

N.Paužaitė

3

Konkursas  „ Skambiausi žodžiai Lietuvai“.

8 kab.

02-01 -10

Lietuvių k. pamokų metu

5-10 kl. mokiniai

J.Čekanskienė

N.Paužaitė

4

Panemunės seniūnijos bendruomenės šventė  „ Geltona. Žalia. Raudona“.

Kauno šv. Mato gimnazija

02-12

12.00 val.

Bendruomenė

R.Januškevičienė

J.Čekanskienė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

5

Akcija  „ Pasveikinkim vieni kitus“.

Mikrorajonas

02-07-15

5-10 kl. mokiniai

Kl. auklėtojai

N.Paužaitė

6

Leidinių, karpinių, erdvinių kompozicijų paroda „Valstybei 100“.

Biblioteka

02-12-15

Bendruomenė

A.Kašėtienė

N.Paužaitė

7

Koncertas  „ Lietuvai- 100“.

Salė

02-15

12.00 val.

Bendruomenė

R.Žiūkienė

R.Lukoševičiūtė

D.Skučienė

J.Čekanskienė

N.Paužaitė
VIII. SPORTO SVEIKATINIMO RENGINIAI
1

Vasaris – Sveikatos mėnuo:

  1. „ Stipriausia ranka“- rankų lenkimo varžybos.
  1. „ Taikliausia ranka“- smiginio varžybos.
  1. „ Geriausias mokyklos stalo tenisininkas“.
  Salė

02-06

13.50 val.

02-08

13.50 val.

02-13

13.50 val.

Pageidaujantys R.Jankauskas K.Rupšys
                         

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė