VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                                                                                                      TVIRTINU

                                                                                                                                                                                                      Direktorius

                                                              

                                                                                                                                                                                                    K.Rupšys                                                                                                                   

2018 m.  sausio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
  1. I.POSĖDŽIAI

1

Vaiko gerovės komisijos(VGK)

 SUP mokinių ugdymo(si) perspektyvos.

Dir. kabinetas

01-18

11.45 val.

Nariai

A.Celešienė

K.Rupšys

2

Mokytojų tarybos

Darbotvarkė:

  1. Pranešimas „Pamokos organizavimas ir vadyba“.
  2. pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatai.

9 kab.

01-24

13.45 val.

Nariai

N.Paužaitė

K.Rupšys

II.  METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Pradinių klasių:

Pranešimas „Vertinimas kaip mokymosi dalis. Vertinimo tikslai ir būdai“.

4 kab.

01-23

13.00 val.

Nariai

S.Butienė

N.Paužaitė

III. OLIMPIADOS (I TURAS)

1

Chemija.

12 kab.

01-08

10.55 val.

9-10 kl. mokiniai

V.Jakubčionienė

K.Rupšys

2

Anglų k.

10 kab.

01-16

10.55 val.

9-10 kl. mokiniai

J.Pavlovičienė

N.Paužaitė

3

Matematika.

7 kab.

01-18

9.00 val.

9-10 kl. mokiniai

J.Staškevičius

K.Rupšys

IV. TIRIAMOJI IR PROJEKTINĖ VEIKLA

1

Projektas „ Dvasios ir proto tvirtybę 100- mečiams nulėmusi diena “.

 

01-12

8.00 val.

1,3 kl. mokiniai

L.Jarašūnienė

R.Vilkinienė

N.Paužaitė

2

Tyrimas „Vertinimo įtaka mokinių mokymosi sėkmingumui“.

 

01 mėn.

 

D.Skučienė

K.Rupšys

  3 Individualaus mokymosi pasiekimų gerinimo plano sudarymas.   01 mėn. 5-10 kl. mokiniai

Kl. auklėtojai,

mokiniai,

tėvai

N.Paužaitė

4

Emocinio ir socialinio intelekto programų vykdymas:

„Zipio draugai“,

„ Įveikime kartu“

 

 

4 kab. 

2 kab.

Tęstinis

antr. 12.55

val.

Tęstinis

ketv. 12.55 val.

2 kl. mokiniai

4 kl. mokiniai

I.Pečiulionienė

N.Paužaitė

V. KONKURSAI, PASKAITOS, AKCIJOS

1

Pilietinė akcija, skirta Laisvės gynėjų dienai- Sausio 13-ajai atminti „ Atmintis gyva, nes liudija“.

Mokyklos erdvės

01-12

8.00 -8.10 val.

Bendruomenė

A.Kašėtienė

R.Žiūkienė

N.Paužaitė

2

Lytiškumo paskaita „ Skaistumas- kelias į laimingą santuoką“.

9 kab.

01 mėn. 3 sav.

8-10 kl. mokiniai

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras „Pažink save“

N.Paužaitė

3

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“.

10 kab.

01-30

12.00-14.00 val.

Pageidaujantys            5-10 kl. mokiniai

J.Pavlovičienė

D.Skučienė

N.Paužaitė

4 Teorinis- praktinis užsiėmimas  „Rankų higiena ir užkrečiamos ligos“.

3 kab.

01-31

1 kl. mokiniai

R.Žiūkienė N.Paužaitė
VI.  PARODOS, STENDINIAI PRANEŠIMAI

1

Paroda ir instaliacija „ Šimtmečio Lietuva dailėje ir literatūroje“.

I a. fojė

01-10

1-10 kl. mokiniai

D.Skučienė

A.Kašėtienė

J.Čekanskienė

N.Paužaitė

2

 Paroda  „ Naujos knygos“. Biblioteka 01-10 Bendruomenė A. Kašėtienė

N.Paužaitė

VII. DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Švietimo stebėsena :  Pamokos organizavimas ir vadyba.

Kabinetai

01 mėn.

Mokytojai

N.Paužaitė

K.Rupšys

2

Individualūs pokalbiai: Metinės veiklos rezultatų pristatymas.

Dir. kabinetas

01 mėn.             3-4 sav.

Mokytojai

N.Paužaitė

K.Rupšys

                         

Iki 2018-01-19 15.00 val.  išvesti pusmečius.

Pateikti pirmojo pusmečio rezultatų apyskaitas dirktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei Paužaitei iki 2018-01-22   15.00 val.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė