VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                                                                                                      TVIRTINU

                                                                                                                                                                                                      Direktorius

                                                              

                                                                                                                                                                                                    K.Rupšys                                                                                                                   

2017 m.  gruodžio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
I.  METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Visų grupių:

Darbotvarkė

  1. 2017 m. veiklos analizė,
  2. 2018 m. veiklos plano svarstymas.

5,6,10,11 kab.

12-01

14.00 val.

Nariai

R.Vilkinienė

D.Skučienė

N.Dilevičienė

K.Rupšys

2

 

Užsienio kalbų:

Pranešimas „ Vokiečių kalbos mokymosi strategijos“.

10 kab.

12-01

14.30 val.

Nariai

J.Pavlovičienė

Ž.Bazarienė

N.Paužaitė

II. DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Atvira chemijos pamoka „Va grupė. Azotas“.

12 kab.

12-06

9.50 val.

10 kl. mokiniai

V.Jakubčionienė

K.Rupšys

2

Integruota lietuvių kalbos/ pasaulio pažinimo pamoka „ G. Isokas. Lokio giminė: ką žinome apie pirmykščius žmones“.

2 kab.

12-07

8.55 val.

4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

3

Integruota kūno kultūros/ lietuvių kalbos pamoka „ Lietuvių liaudies žaidimai“.

Salė

12-14

10.55 val.

6 kl. mokiniai

R.Jankauskas

A.Kašėtienė

K.Rupšys

4

Integruota dailės/ tikybos pamoka „ Advento vainiko simbolika“.

6 kab.

12-12

9.50 val.

5 kl. mokiniai

D.Skučienė

D.Bajarūnienė

N.Paužaitė

5

Integruota  vokiečių kalbos / muzikos pamoka „ Šventinės dainos ir giesmės“.

6 kab.

12-18              8.55 val.

11 mėn.

6-7-8 kl. mokiniai

Ž.Bazarienė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

6

Integruoto ugdymo diena „ Pažink Kalėdų stebuklą“. Kauno kamerinis teatras, Kauno Kalėdų eglutės

12-21

10.00 val.

2-3 kl. mokiniai

S.Butienė

R.Vilkinienė

N.Paužaitė
III. PROJEKTINĖ VEIKLA

1

Projektas „ Advento kalendorius- mintys ir įsipareigojimai kiekvienai dienai“. Pradinių kl.  kab. 12 mėn. 1-4 kl. mokiniai

D.Bajarūnienė

N.Paužaitė
IV. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
1

Seminaras „ Mokinių įsivertinimas pamokoje“.

8 kab.

12-07

14.00 val.

Bendruomenė KPKC

S.Drazdavičienė

K.Rupšys

V. UGDYMO DIENOS

1

Meninio ugdymo diena: kūrybinės dirbtuvės „ Šv. Kalėdų belaukiant“.

Mokyklos erdvės

12-05

8.00 val.

Bendruomenė

D.Skučienė

N.Paužaitė

VI.  PARODŲ, STENDINIAI PRANEŠIMAI

1

Stendinis pranešimas „ Mano augintinis“.

I a. fojė

12-12

2-4 kl. mokiniai

S.Pečkauskas

N.Paužaitė

2

 Kalėdinių piešinių, floristinių kompozicijų paroda- konkursas             „ Sveika, gyva, Kalėdų viešnia!“. Mokyklos erdvės 12 mėn. 1-2 sav.

Bendruomenė

D.Skučienė

Kl. auklėtojai

N.Paužaitė

VII. ŠVENTINIAI RENGINIAI, AKCIJOS

1

Akcija „Gerumas mus vienija“.

Soc. pedagogės kab.

12 mėn.

Bendruomenė

G.Gervytė

N.Paužaitė

2

3

Akcija „Knygų Kalėdos“.

Renginiai klasėse.

Biblioteka

Salė

12 mėn.

12-18

Bendruomenė

4 kl. bendruomenė

A.Kašėtienė

L.Ūtopienė

K.Rupšys

N.Paužaitė

4

Koncertas popietė  „ Švęskime Kalėdas kartu“.

3 kab.

4 kab.

5 kab.

Salė

15.00 val.

12-21

18.00 val.

12-21

17.00 val.

12-21

18.00 val.

12-22

16.00 val.

1 kl. bendruomenė

2 kl. bendruomenė

3 kl. bendruomenė

Bendruomenė

L.Jarašūnienė

S. Butienė

R. Vilkinienė

R.Žiūkienė

Kl. auklėtojai

N.Paužaitė

N.Paužaitė

N.Paužaitė

N.Paužaitė

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė