VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                                                                                                      TVIRTINU

                                                                                                                                                                                                      Direktorius

                                                              

                                                                                                                                                                                                    K.Rupšys                                                                                                                   

2017 m.  lapkričio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data ir laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Koordinatorius

I.  METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

 

 

Užsienio kalbų:

Pranešimas „ Netradicinės pamokos“.

 

 

10 kab.

 

 

 

11-29

14.40 val.

 

Nariai

 

 

S.Šimkuvienė

 

 

N.Paužaitė

 

II. DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

 

Atvira matematikos pamoka „ Paprastosios trupmenos: pasidalykime!“.

5 kab.

 

11-07

8.55 val.

3 kl. mokiniai

 

R.Vilkinienė

 

N.Paužaitė

 

2

 

Integruota gamtos ir žmogaus/ fizikos pamoka „ Šviesos spinduliai“.

9 kab.

 

11-09

9.50 val.

6 kl. mokiniai

 

E.Petrošienė

N.Dilevičienė

K.Rupšys

 

3

 

Integruota lietuvių k. muzikos pamoka „ Lietuvių liaudies dainų lyrizmas“.

6 kab.

 

11-20

13.50 val.

8 kl. mokiniai

 

J.Čekanskienė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

 

4

 

Atvira anglų k. pamoka „ Skaičiai iki 100“.

 

2 kab.

 

11-21

9.50 val.

4 kl. mokiniai

 

S.Pečkauskas

 

N.Paužaitė

 

5

 

Integruota tikybos/ etikos pamoka „ Už gyvybę- nežudyk!“.

 

7 kab.

 

11-22              9.50 val.

6 kl. mokiniai

 

D.Bajarūnienė

S.Šimkuvienė

N.Paužaitė

 

6

 

Teminė švietimo stebėsena „ Pamokos organizavimas“.

Kl. kabinetai

11 mėn.

Įvairių dalykų mokytojai

N.Paužaitė

 

K.Rupšys

III. TIRIAMOJI IR PROJEKTINĖ VEIKLA

1

 

Tyrimas „ Bendradarbiavimo su tėvais formos ir būdai“.

 

Psichologės kab.

 

11 mėn. 2-4 sav.

Tėvai

 

I.Pečiulionienė

 

K.Rupšys

 

2

Projektas „ Užkirskime kelią ugdymosi sunkumams“.

Logopedės kab.

11 mėn.

SUP mokiniai

A.Celešienė

K.Rupšys

IV. PARODOS, STENDINIAI PRANEŠIMAI

1

 

 

Stendinis pranešimas „ Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena“.

 

I a. fojė

 

 

11-15

 

 

 

 

 

G.Gervytė

S.Šimkuvienė

I.Jakubčionienė

N.Paužaitė

 

 

2

 

 

 

3

Stendinis pranešimas „ Medžių gyvenimas“.

 

 

 

Darbelių iš antrinių žaliavų paroda „ Atgimęs antram gyvenimui“

II a. koridorius

 

 

 

I a. koridorius

11-16

 

 

 

11-29

 

 

 

 

4 kl. mokiniai

D.Skučienė

A.Kašėtienė

J.Čekanskienė

V.Žilinskas

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

 

 

 

N.Paužaitė

 

V. KONKURSAI, POPIETĖS PASKAITOS

1

 

Akcija Lapkričio 6-oji – „Atšvaito diena“.

 

Mokyklos prieigos

11-06

7.45 val.

Bendruomenė

 

N.Dilevičienė

 

N.Paužaitė

 

2

 

Tarptautinis IT konkursas „ Bebras“.

 

13 kab.

 

11-07

10.55 val.

5-10 kl. mokiniai

 

A.Krasauskienė

 

K.Rupšys

 

3

 

Lytinio švietimo paskaita „ Jums , mergaitės“.

 

13 kab.

 

11-20

12.55 val.

6 kl. mokinės

 

R.Žiūkienė

 

K.Rupšys

 

4

 

Skaitovų konkursas „ Žodelis širdelėn“.

 

2 kab.

 

11-23

12.00 val.

Priešmokyklinės- 4 kl. mokiniai

L.Ūtopienė

 

N.Paužaitė

 

5

 

Skaitovų konkursas „ Mažųjų eilės rusų kalba“.

 

6 kab.

 

11-29

13.50 val.

6-8 kl. mokiniai

 

N.Paužaitė

 

N.Paužaitė

 

6

 

„ Spalvų savaitė“.

 

Pradinių kl. kabinetai

11 mėn. 3 sav.

1-4 kl. mokiniai

 

R.Vikinienė

 

N.Paužaitė

 

7

 

Susirinkimai gaisrų keliamo pavojaus klausimais.

Kl. kabinetai

11 mėn.

1-10 kl. mokiniai mokytojai

S.Pečkauskas

K.Rupšys

VI.  UGDYMO DIENOS

1

 

 

Kultūrinio ugdymo diena: teatrų festivalis „ Viva avanscena“.

 

1.      H.K. Andersenas „ Coliukė“.

 

2.      Psichoanalitinė drama „ Skylė sienoje“.

„ Girstučio“ kultūros centras

 

11-15

 

 

 

10.15 val.

 

12.25 val.

 

 

 

 

1-4 kl. mokiniai

 

6-10 kl. mokiniai

 

 

 

 

 

Kl. mokytojos

 

Kl. auklėtojai

 

 

 

 

N.Paužaitė

 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė