VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

2017 m.  spalio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
I.  METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Užsienio kalbų:

Pranešimas „ Bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai per visų dalykų pamokas“.

10 kab.

10-17

14.40val.

Nariai

N.Paužaitė

N.Paužaitė

2

Gimtosios kalbos, socialinių mokslų:

 Pranešimas „ Raštingumo ugdymas“.

8 kab.

10-19

14.40 val.

Nariai

A.Kašėtienė

N.Paužaitė

II. DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Atvira vokiečių k. pamoka „ Žodžių įtvirtinimas“.

12 kab.

10-16

8.55 val.

7 kl. mokiniai

Ž.Bazarienė

K.Rupšys

2

Integruota dailės/lietuvių k. pamoka „ Nuotaikų ir gamtos kaita S.Nėries pasakoje-poemoje „ Eglė Žalčių karalienė“.

6 kab.

10-18

10.55 val.

6 kl. mokiniai

D.Skučienė

A.Kašėtienė

N.Paužaitė

3

Tyrimas „ Saugios ir nesaugios vietos mokykloje“.

  10 mėn.            2-3 sav.

4-10 kl. mokiniai

G.Gervytė

N.Paužaitė

4

Integruota istorijos/ geografijos pamoka „Islamo šalių kultūra“.

9 kab.

10-25

12.00 val.

8 kl. mokiniai

I.Januškevičienė

V.Sičuk

N.Paužaitė

5

Tyrimas „ SUP mokinių, ugdomų pagal pritaikytas programas, NMPP individualių pasiekimų lyginamoji analizė (2015/2016-2016/2017 m.m.).  

10 mėn.              3 sav.

SUP mokiniai

A.Celešienė

N.Paužaitė

6

Seminaras „ Mokinių įsivertinimo pamokoje gebėjimų lavinimas“.

9 kab.

Derinama Mokytojai

N.Paužaitė

K.Rupšys
III. UGDYMO DIENOS

1

Bendruomenės šventė „ Rudens taku“.

Mokykla ir jos teritorija

10-18

10.00 val.

Bendruomenė

N.Paužaitė

K.Rupšys

2 Aplinkos tvarkymo akcija „ Švarus mūsų kiemas- graži Lietuva“. Mokyklos teritorija

10-27

9.00 val.

Bendruomenė S.Pečkauskas K.Rupšys
IV. PARODOS, STENDINIAI PRANEŠIMAI
1 Stendinis pranešimas „ Spalio 4-oji Pasaulinė gyvūnų diena“. I a. fojė 10-02   E.Stankievičiūtė N.Paužaitė
2 Stendinis pranešimas „ Ruduo per žemę atkeliauja“. I a. koridorius 10-06   S.Butienė N.Paužaitė
V. ŠVENTINIAI RENGINIAI

1

Spalio 5-oji -Tarptautinė Mokytojų diena: koncertas „ Tau Mokytojau!“. salė

10-05

12.30 val.

Bendruomenė

E.Stankevičiūtė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

VI.  EDUKACINIAI RENGINIAI

1

Spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo“.

Poezijos popietė „ Mūsų mažieji draugai“ (skirta Pasaulinei

Biblioteka

10 mėn.

10-04

12.55 val.

Bendruomenė

1-4 kl. mokiniai

A.Kašėtienė

K.Rupšys

2 Gyvūnų dienai).

Biblioteka

10-09 1-10 kl. mokiniai A.Kašėtienė

K.Rupšys

3

„Skaitymo virusas“.

Pirmokų priėmimas į skaitytojus.

Biblioteka

10-25

12.00 val.

1 kl. mokiniai A.Kašėtienė

K.Rupšys

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė