VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                 

2017 m.  rugsėjo mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
I.  POSĖDŽIAI

1

Administracinis:

Darbotvarkė:

 1. Darželio darbuotojų darbo grafikų aptarimas.
 2. Darželio vaikų maitinimo tvarka.

Dir.kab.

08-29

9.0 val.

Darželio darbuotojai

N.Paužaitė

K.Rupšys

2.

Mokytojų tarybos:

Darbotvarkė:

 1. 2017-2018 m.m. Kauno miesto mokyklų ugdymo veikla, prioritetai ir kryptys.
 2. 2017-2018 m.m. ugdymo plano naujovės.
 3. 2016-2017 m.m. PUPP analizė.
 4. Moksleivių naudojimosi rūbinės spintelėmis tvarkos aprašas.
 5. Mokinių, kuriems buvo skirti papildomi darbai vasarą, galimybė kelti į aukštesnę klasę.
 6. 6.Einamieji reikalai.

9 kab.

08-30

9.00 val.

Nariai

N.Paužaitė

K.Rupšys

3.

Metodinės tarybos:

Darbotvarkė:

 1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos 2017-2018 m.m. aptarimas.
 2. Naudojimosi planšečių klase tvarka.
 3. 3.Vadovėlių tinkamumas 2017-2018 m.m.

Dir.kab.

08-30

12.00 val.

Nariai

S.Butienė

K.Rupšys

4.

Vaiko gerovės komisija:

Darbotvarkė:

      Pritaikytų programų SUP turintiems mokiniams aptarimas.

 

08-31

9.00 val.

Nariai

N.Paužaitė

K.Rupšys

II.  METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Visos metodinės grupės

Darbotvarkė:

Ilgalaikių planų, neformaliojo švietimo programų aptarimas.

Kl. kabinetai

08-31

9.00 val.

   

K.Rupšys

2

Pagalbos mokiniams specialistų veikla:

Darbotvarkė:

 1. Pagalbos gavėjų sąrašų tvirtinimas.
 2. SUP įsivertinimas, kalbos tyrimas, grupių komplektavimas.
 3. 3.Naujų teisinių dokumentų ir tvarkų aptarimas.

Mokytojų kambarys

09-04

13.00 val.

Mokytojai

A.Celešienė

N.Paužaitė

3

Pradinių klasių:

Pranešimas „ Užsienio kalbų ugdymo svarba pradinukams.

4 kab.

09-21

13.45 val

Mokytojai

S.Pečkauskas

N.Paužaitė
III. DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Atvira biologijos pamoka „ Gyvybės karalystė“.

12 kab.

09-15

8.55 val.

8 kl. mokiniai

E.Stankevičūtė

K.Rupšys
IV. PARODOS, STENDINIAI PRANEŠIMAI
1 Stendinis pranešimas „ Būk saugus kelyje“. I a. koridorius 09-13   R.Vilkinienė N.Paužaitė
2 Fotografijų paroda „ Sustabdytos Rugsėjo 1-osios akimirkos“. II a. fojė 09-20   D.Skučienė N.Paužaitė
3 Plakatų paroda „ Europos šalys- Europos kalbos“ , skirta Europos kalbų dienai. I a. fojė 09-25  

S.Pečkauskas

2-4 kl. mokytojos

N.Paužaitė
V. ŠVENTINIAI RENGINIAI

1

Šv. Mišios šv. M.Marijos Panemunės bažnyčioje.

Bažnyčia

09-01

9.00 val.

Bendruomenė

N.Paužaitė

K.Rupšys

2 Rugsėjo 1-oji- Mokslo ir žinių diena. Salė

09-01

10.30 val.

Benmdruomenė N.Paužaitė K.Rupšys
VI.  BENDRUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS

1

Visuotinis tėvų susirinkimas.

Salė

09-28

18.30 val.

Bendruomenė

N.Paužaitė

K.Rupšys

2

Tėvų susirinkimas.

Klasių kabinetai

09-28

19.30 val.

Klasių bendruomenė Kl. mokytojai ir auklėtojai

K.Rupšys

3

Tėvų komiteto pirmininkų susirinkimas.

7 kab.

09-28

20.00 val.

Tėvų komitetas N.Paužaitė K.Rupšys
                       

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Paužaitė