VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017 m.  gegužės mėnesio veiklos planas

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
I.  POSĖDŽIAI

1

Vaiko gerovės komisijos (VGK):

„ Pagalbos teikimas mokiniams ir jų tėvams“.

Dir. pav. kab.

05-16

13.00 val.

Pakviesti asmenys

N.Paužaitė

K.Rupšys

2.

Mokytojų tarybos:

Darbotvarkė:

1. 2017-2018 m. m. ugdymo plano projektas: mokytojų darbo krūvio paskirstymas (K.Rupšys).

2. Pranešimas „ Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas (K.Rupšys).

3. Pranešimas „ Darželio grupės vaikų pasiekimai ir pažanga“ (J.Andriuškevičienė, R.Grincevičienė).

4.  1-5 klasių mokinių II ir metinio pusmečių pažangumo, mokymosi pasiekimų, lankomumo ir elgesio pokyčių analizė.

8 kab.

05-30

13.45 val.

Nariai

N.Paužaitė

K.Rupšys

II.  METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

1

Pradinių klasių:

Pranešimas „ Kūrybinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse“.

2 kab.

05-15

13.45 val.

Nariai

L.Ūtopienė

N.Paužaitė

2

Užsienio kalbų:

Pranešimas „ Užsienio kalbos ir dalyko integruotų pamokų planavimas“.

10 kab.

05-31

14.40 val.

Nariai

S.Šimkuvienė

N.Paužaitė

III.  DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

1

Atvira fizikos pamoka- eksperimentas „ Elektrinių grandinių jungimas. Elektros laidininkų ir izoliatorių samprata“.

11 kab.

05-15

8.55 val.

7 kl. mokiniai

N.Dilevičienė

K.Rupšys

2

Atvira lietuvių kalbos pamoka „ Mįslių valandėlė“.

4 kab.

05-16

8.00 val.

1 kl. mokiniai

S. Butienė

N.Paužaitė

3

Integruota lietuvių kalbos/ muzikos pamoka „ Kelionė laiku. Praeitis“.

6 kab.

05-18

8.55 val.

1 kl. mokiniai

S.Butienė

R.Lukoševičiūtė

N.Paužaitė

4

Integruota rusų k./ istorijos pamoka „ Rusė, Rusija, Rusijos federacija“.

9 kab.

05-24

8.00 val.

9 kl. mokiniai

S.Šimkuvienė

N.Paužaitė

5

Atvira rusų k. pamoka „ Ekskursija po mokyklą“.

Mokyklos erdvės

05-25

10.55 val.

8 kl. mokiniai

N.Paužaitė

K.Rupšys

6

Apvaliojo stalo diskusija su dalykinės sistemos  mokytojais, dirbsiančiais 5 klasėje „Ketvirtokų pasiekimų lygio vertinimas“. Mokytojų kambarys

05-31

14.00 val.

Būsimos 5 klasės mokytojai N.Paužaitė K.Rupšys
IV. KONKURSAI, VIKTORINOS

1

,,Jaunojo chemiko“ konkursas.

12 kab.

05-09

12.00 val.

8  kl. mokiniai

V.Jakubčionienė

K.Rupšys

2

SUP mokinių kompiuterinės kalbos viktorina.

Logopedės kab.

05-17

12.00 val.

2-4 kl mokiniai

A.Celešienė

N.Paužaitė

3

Tyrimai

Mokinių informacijos priėmimo būdai ir mokymosi stilius.

Psichologės kab.

05 mėn.

5 kl. mokiniai

I.Pečiulionienė

N.Paužaitė

V.  ŠVENTINIAI RENGINIAI

1

Šventė „Raidelės mano“.

4 kab.

05-18

18.00 val.

1 kl. mokiniai

S.Butienė

N.Paužaitė

2

Piešinių konkursas ant asfalto „ Iš amžių glūdumos“ skirtas Tarptautinei Vaikų gynimo dienai. Aikštė prie mokyklos

05-19

11.00 val.

1-4 kl. mokiniai

R. Vilkinienė

N.Paužaitė

3

Šventė „ Lik sveika, pradine mokykla“.

3 kab.

 05-25

18.00 val.

4 kl. mokiniai

S.Kareivienė

N.Paužaitė

VI. BENDRUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS

1

Diena iš dešimtadienio (be pamokų). Dienos išvyka pasirinktu maršrutu.

Birštono apylinkės

Išvyka laivu į Rumšiškes

05-11

8.30 val.

05-27

11.00 val.

1-3 kl. mokiniai

4 kl. mokiniai

S.Butienė

R.Vilkinienė

S.Kareivienė

N.Paužaitė

N.Paužaitė

2

Diena iš dešimtadienio (be pamokų). Sporto šventė  „Sportuojame kartu“.

Sporto aikštynas

05-23

9.00 val.

1-5 kl. mokiniai

S.Pečkauskas

Kl. mokytojos

N.Paužaitė

3

Tėvų konsultavimas SUP mokinių ugdymo klausimais, grupių komplektavimas.

Logopedės kab.

05 mėn. 4 sav. , 06 mėn. 1sav.

SUP vaikai

A.Celešienė

N.Paužaitė

4

Diena iš dešimtadienio (be pamokų).  

Projektinės veiklos, skirtos Piliakalnio metams, vykdymas.

Dienos išvyka pasirinktu maršrutu.

Kauno marių regioninio parko Pakalniškių piliakalnis

05-26

8.00-14.00 val.

1-4 kl. bendruomenė

5-9 kl. bendruomenė

Kl. auklėtojai

Kl.auklėtojai

N. Paužaitė

N.Paužaitė

5

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) :

Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu);

12 kab.

05-26

9.00 val.

10 kl. mokiniai

N.Paužaitė

K.Rupšys

6

Matematika.

12 kab.

06-01

9.00 val.

10 kl. mokiniai

N.Paužaitė

K.Rupšys

7

Diena iš dešimtadienio (be pamokų). Mokslo metų baigimo švenčių „ Sveika, vasara!“.

Salė

05-29

9.00 val.

Bendruomenė

R.Lukoševičiūtė

R.Žiūkienė

N.Paužaitė

8

Darželio tėvų susirinkimas.

5 kab.

05-23

18.00 val.

Bendruomenė

N.Paužaitė

K.Rupšys

9

Būsimosios pirmos klasės tėvų susirinkimas.

5 kab.

05-23

19.30 val.

Bendruomenė L.Jarašiūnienė K.Rupšys