Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)*-

2017 m. II ketv.

Darbuotojų skaičius

Direktorius

1109

1

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Neskelbiama**

1

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Neskelbiama**

1

Vyr. buhalterė

Neskelbiama**

1

Raštinės vedėja

Neskelbiama**

1

Archyvarė

Neskelbiama**

1

IKT specialistas

483

2

Darželio auklėtoja vyr.

651

2

Auklėtojos padėjėja

380

1

Mokytojas metodininkas

483

5

Vyr. mokytojas

398

18

Mokytojas

420

7

Logopedas ir specialusis pedagogas

Neskelbiama**

1

Psichologė

302

1

Socialinė pedagogė

302

1

Neformaliojo ugdymo organizatorė

249

1

Bibliotekos vedėja

644

2

Techninis personalas

380

19

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18 p.

Direktorius

1109

1

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Neskelbiama**

1

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Neskelbiama**

1

Vyr. buhalterė

Neskelbiama**

1

Raštinės vedėja

Neskelbiama**

1

Archyvarė

Neskelbiama**

1

IKT specialistas

483

2

Darželio auklėtoja vyr.

651

2

Auklėtojos padėjėja

380

1

Mokytojas metodininkas

483

5

Vyr. mokytojas

398

18

Mokytojas

420

7

Logopedas ir specialusis pedagogas

Neskelbiama**

1

Psichologė

302

1

Socialinė pedagogė

302

1

Neformaliojo ugdymo organizatorė

249

1

Bibliotekos vedėja

644

2

Techninis personalas

380

19