Parašyta 2015 sausio 13 Atnaujinta: 2017 birželio 13 Paskelbimo data Peržiūros: 1436

 

VADOVAUJANTIS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU 2017 M. VASARIO 7 D. NR. T- 36, PRAŠYMAI PRIIMTI MOKYTIS Į MOKYKLĄ PAGAL VYKDOMAS PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS PRIIMAMI NUO 2017 M. VASARIO 20 D. 13 VAL.

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO I KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS TAVRKOS" PAKEITIMO

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

  

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

2017-2018 m. m. komplektuojama ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių pagal bendrojo ugdymo programas skaičius ir vaikų/ mokinių skaičius:

  Ikimokykl./ priešmokykl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iš viso
Grupės/ klasės 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2/10
Vaikai/ mokiniai 30 15 13 12 18 17 19 15 15 20 9 30/153

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas ir sutartis;
  2. Gimimo liudijimo kopija;
  3. Dvi dokumentines nuotraukas;
  4. Sveikatos pažyma ( forma 027-1/a);
  5. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
  6. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos programos baigimo dokumentai (originalas) (2-10 klasei).

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val. direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete arba raštinėje (II a.).

Mokiniai priimami į visas klases, darželio grupės suformuotos.

 

Prašymų formos:

Dėl priėmimo į  1 kl.

Dėl priėmimo  į  2,3,4 kl.

Dėl priėmimo  į 5 kl.

Dėl priėmimo tęsti mokslą 6,7,8,9,10 kl.

 

Priedas Nr.1

Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai priskirta teritorija

1. J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 33. Rusmenių g.
2. J. Aisčio g. 34. Sedulų g.
3. Apso g. 35. S. Staniškio-Lito g.
4. Armališkių g. 36. Sūrės g.
5. Aštrago g. 37. Šilupio g.
6. Bajorkalnio g. 38. Trakelių g.
7. A. Baltūsio-Žvejo g. 39. Tursono g.
8. V Borisevičiaus g. 40. Užgojo g.
9. Dabintos g. 41. Užvingių g.
10. Dubravų g. 42. Vaišvydo g.
11. Dvareliškių g. 43. Vajakiškių g.
12. Garmiškės g. 44. Vienkiemių g.
13. Garšvės g. 45. Vyšnialaukio g.
14. J. Jasinskio g. 46. J.Vitkaus –Kazimieraičio g.
15. Juodkošių g. 47. Žaisos g.
16. F. Kiršos g. 48. Žiglos g.
17. T. Kosciuškos g.kaimas 49. Armališkių
18. Kračkiemio g. 50. Gervėnupio kaimas
19. Lapainios g. 51. Girionių kaimas
20. Medynėlių g. 52. Rokų- Kelmyno kaimas
21. Mergasalio g. 53. Trakelių kaimas
22. Miglos g. 54. Vaišvydavos kaimas
23. Miltupio g. 55. Laumėnų kaimas
24. Mozūrų g.  
25. Paliepių g.  
26. Piliuonos g.  
27. E. Pliaterytės g.  
28. Priešbalių g.  
29. M. Prozoro g.  
30. Raguolių g.  
31. M. Reinio g.  
32. Rimdžiūnų g.