Pedagoginė pagalba
Pedagoginę pagalbą teikia
Direktorius: tel. – 383854
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: tel. – 383855; 867130980
Socialinė pedagogė: tel. – 383855; 867130980
Klasių auklėtojai: tel. – 383855