Nuoma
Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas:

Eil.

Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (Įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas

 kv.m

Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1. Valgykla Irena Zagurskienė 106,80 Moksleivių maitinimas 1300 eur

2017-09-01 iki 2018-06-30

Darbo laikas darbo dienomis  nuo 7:00 iki 16:00