Pedagogai
Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Dėstomas dalykas, pareigos
1. Dalia Bajarūnienė

Stasio Šalkauskio kolegija Katalikų religijos pedagogika

VDU Religijos mokslai

Katalikų religijos pedagogika
Religijos pedagogika ir psichologija
Tikyba
2. Žeta Bazarienė VU Romanų –germanų kalbos ir literatūra Vokiečių k. dėstytoja Vokiečių k.
3. Sigutė Butienė ŠU Pradinio ugdymo pedagogika Pradinių kl. mokytoja

Pradinis ugdymas 

Metodinės tarybos pirmininkė 

3 kl. auklėtoja

4. Jolanta Čekanskienė VPU  Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių k.ir literatūros mokytoja Lietuvių k. ir literatūra
5. Adėlė Celešienė ŠU  Oligofrenopedagogika ir logopedija Logopedė

Logopedė

Spec. pedagogė

6. Natalija Daukšienė VU Anglų filologija Anglų filologija

Anglų k. 

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

7. Vilija Jakubčionienė

KPI Organinės ir neorganinės sintezės technologijos specialybė

VPU Edukologijos studijos

Chemijos dalyko mokytoja

Chemija 

Žmogaus sauga

6 kl. auklėtoja

Matematikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė 

8. Rimantas Jankauskas LKKA Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas Kūno kultūra
9. Irūna Januškevičienė

VDU Istorijos  bakalauras

KTU Edukologijos magistras

Istorijos mokytoja

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

10. Indrūnė Jarmuška

LEU Matematikos ir informatikos pedagogika

KTU Mechanikos inžinerija

Matematikos mokytoja 

Inžinierius mechanikas

Matematika Informacinės technologijos

7 kl. auklėtoja

11. Skaistė Jakienė VPU Biologija Biologijos mokytoja Biologija
12. Lolita Jarašūnienė ŠPI Pradinio ugdymo pedagogika ŠU Lietuvių k. ir lietratūra

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas

2 kl. auklėtoja

13. Audronė Kašėtienė

VU Bibliotekininkystė ir bibliografija

VDU Edukologijos magistrė

Bibliotekininkė- bibliografė

Edukologijos magistrė

Bibliotekos vedėja Lietuvių k.

Mokyklos tarybos pirmininkė 

5 kl. auklėtoja

14. Ramunė Lukoševičiūtė Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bendroji muzikos didaktika Muzika
15. Nijolė Paužaitė

VU Rusų k. ir literatūra

Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas

Rusų k. ir literatūros dėstytoja

Pradinių kl. mokytoja

Dir. pav. ugdymui

16. Ingrida Pečiulionienė VDU Sveikatos psichologija Psichologijos magistrė Psichologė
17. Saulius Pečkauskas

VPU Edukologija

Marijampolės kolegija

Pradinio ugdymo pedagogika

Edukologijos bakalauras ir mokytojas                 Pradinių klasių mokytojas

Dir. pav. ūkio reikalams

Anglų k.

18. Kastytis Rupšys

VPU Matematika

KTU Edukologija

Matematikos mokytojas

Edukologijos magistras

Direktorius

19. Dijana Skučienė ŠU Dailės, braižybos ir darbų studijų programa Dailės, braižybos, darbų mokytoja

Dailė – technologijos

Gimtosios kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

20. Andrius Macijauskas LKKA treneris sporto bakalauras Būrelio vadovas  
21. Svetlana Šimkuvienė ŠPI  Rusų kalba Rusų k. mokytoja

Rusų k. 

Etika

22. Loreta Ūtopienė ŠU Pradinio ugdymo pedagogika Pradinių kl. mokytoja

Pradinis ugdymas

1 kl. auklėtoja

23. Renata Vilkinienė ŠU Pradinio ugdymo pedagogika Pradinių kl. mokytoja

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

4 kl. auklėtoja

24. Jūratė Andriuškevičienė Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Darželio auklėtoja
25. Rasa Girncevičienė

ŠU Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

ŠU Pradinio ugdymo pedagogika

VU Lietuvių k. ir literatūra 

Auklėtoja

Pradinių kl. mokytoja  Lietuvių k. ir literatūros dėstytoja

Darželio auklėtoja
26. Nijolė Dilevičienė VVPI Fizika Fizikos mokytoja

Fizika

8 kl. auklėtoja

Metodinės grupės pirmininkė

27. Greta Gervytė

Kauno kolegija Socialinės pedagogikos koleginių studijų programa

VDU edukalogijos magistras

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė

9 kl. auklėtoja

28. Ramunė Vatiekūnienė VU Geografija Geografijos dėstytoja Geografija
29. Vitalija Laurinavičienė

Kauno kolegija

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja Darželio auklėtoja
30. Rasa Žiūkienė

LEU Pedagogika

LKKA Sveikatos ir fizinio aktyvumo programa

Mokytoja

Visuomenės sveikatos specialistė

Šokis