Priėmimas

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą  Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.

Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  bus galima elektroniniu būdu.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti  pasirinktoje mokykloje.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 Mokykla priskirta miesto pakraščio mokyklos tipui. Mokinių skaičiaus vidurkis pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką yra nustatytas mažesnis negu kitų tipų bendrojo ugdymo mokykloms

2018-2019 m. m. komplektuojama ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių pagal bendrojo ugdymo programas skaičius ir vaikų/ mokinių skaičius:

Ikimokykl./ priešmokykl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iš viso
Grupės/ klasės 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
Vaikai/ mokiniai 30 15 15 13 10 21 15 17 13 15 0 164

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas ir sutartis;
  2. Gimimo liudijimo kopija;
  3. Dvi dokumentines nuotraukas;
  4. Sveikatos pažyma ( forma 027-1/a);
  5. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
  6. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos programos baigimo dokumentai (originalas) (2-10 klasei).

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val. direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete arba raštinėje (II a.).

Mokiniai priimami į visas klases, darželio grupes.

Prašymų formos:

Dėl priėmimo į  1 kl.

Dėl priėmimo  į  2,3,4 kl.

Dėl priėmimo  į 5 kl.

Dėl priėmimo tęsti mokslą 6,7,8,9,10 kl.

Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai priskirta teritorija

 

1. J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 33. Rusmenių g.
2. J. Aisčio g. 34. Sedulų g.
3. Apso g. 35. S. Staniškio-Lito g.
4. Armališkių g. 36. Sūrės g.
5. Aštrago g. 37. Šilupio g.
6. Bajorkalnio g. 38. Trakelių g.
7. A. Baltūsio-Žvejo g. 39. Tursono g.
8. V Borisevičiaus g. 40. Užgojo g.
9. Dabintos g. 41. Užvingių g.
10. Dubravų g. 42. Vaišvydo g.
11. Dvareliškių g. 43. Vajakiškių g.
12. Garmiškės g. 44. Vienkiemių g.
13. Garšvės g. 45. Vyšnialaukio g.
14. J. Jasinskio g. 46. J.Vitkaus –Kazimieraičio g.
15. Juodkošių g. 47. Žaisos g.
16. F. Kiršos g. 48. Žiglos g.
17. T. Kosciuškos g.kaimas 49. Armališkių
18. Kračkiemio g. 50. Gervėnupio kaimas
19. Lapainios g. 51. Girionių kaimas
20. Medynėlių g. 52. Rokų- Kelmyno kaimas
21. Mergasalio g. 53. Trakelių kaimas
22. Miglos g. 54. Vaišvydavos kaimas
23. Miltupio g. 55. Laumėnų kaimas
24. Mozūrų g.
25. Paliepių g.
26. Piliuonos g.
27. E. Pliaterytės g.
28. Priešbalių g.
29. M. Prozoro g.
30. Raguolių g.
31. M. Reinio g.
32. Rimdžiūnų g.