Priėmimas

                   Informacija apie asmenų priėmimą mokytis

Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje 2018- 2019 mokslo metais

Prašymus pradėti mokytis 2018-2019 mokslo metais galima pradėti registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 val. dviem būdais: elektroniniu ( htpps://imokykla.kaunas.lt ) ir raštu, atvykus į mokyklą (Vaišvydo g. 28, LT-45486, Kaunas, 26 kab., darbo dienomis 8.00 -16.00 valandomis).

Priėmimo tvarka reglamentuota Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 patvirtintu Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Klasių komplektų skaičių ir priėmimo laiką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.  

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius

 Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.  

Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje vykdomos tokios ugdymo programos:  

 •  Ikimokyklinio/ Priešmokyklinio;
 •  Pradinio;
 •  Pagrindinio (5-9 klasės).
Ikimokykl./ priešmokykl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iš viso
Grupės/ klasės 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
Vaikai/ mokiniai 30 15 15 13 10 21 15 17 13 15 0 164

Mokykla priskirta miesto pakraščio mokyklos tipui. Mokinių skaičiaus vidurkis pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką yra nustatytas mažesnis negu kitų tipų bendrojo ugdymo mokykloms

Dokumentai ar informacija, kurią reikės pateikti iki priėmimo į mokyklą termino pabaigos, jei registruodami vaiką būsite nurodę, kad jums turi būti pritaikyti pirmumo kriterijai:

 1.  Apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jei nesutiksite, kad mokykla įstatymų nustatyta tvarka patikrintų būsimo mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą ar gyvenamą vietą pagrįsite kitais dokumentais (patalpų nuomos sutartį, pažymą iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus) (pirmumo kriterijus – mokinio deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje).
 2.  Pažyma-išvada apie mokiniui nustatytus specialiuosius poreikius (pirmumo kriterijus – mokinys turi specialiųjų poreikių).
 3.  Nurodyti besimokančių brolių ar seserų vardus ir pavardes bei klases, kurie mokosi progimnazijoje (pirmumo kriterijus – būsimo mokinio brolis (-iai) ir/ar sesuo (seserys) mokosi šioje mokykloje).

Pasibaigus priėmimui į mokyklą, priimtų mokinių tėvai atvykdami į mokyklą mokymosi  sutarčių pasirašymui, turės pateikti/užpildyti tokius dokumentus:

 1.  Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 2.  2 fotonuotraukas (3x4 cm).
 3.  Pažymą apie vaiko sveikatą (iki rugsėjo 1 d.).
 4.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvadą-rekomendaciją (būsimiems pirmokams).
 5.  Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams).
 6.  Mokymosi pasiekimų pažymą (norintiems mokytis 2-4 ir 6-8 klasėse).
 7.  Pagrindinio ugdymo programos 1-os dalies pažymėjimą (būsimiems devintokams).
 8.  Mokinio krepšelio anketą (bus pildoma mokykloje).
 9.  Mokymosi sutartis (bus pildoma mokykloje).

Mokyklos priėmimo komisijos sudėtis:

 1.  Nijolė Paužaitė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2.  Audronė Kašėtienė, narė, Mokyklos tarybos pirmininkė, mokytoja;
 3.  Sigutė Butienė, narė mokytoja;
 4.  Lolita Jarašūnienė, narė, komisijos sekretorė, mokytoja.

Komisijos darbo vieta – 25 kabinetas.

Komisijos darbo laikas – kiekvienas mėnesio pirmadienis (nuo priėmimo pradžios iki mokslo metų pabaigos)  nuo 14.50 val. iki 15.30 val.;

Mokiniai ir tėvai apie priėmimą informuojami telefonu, paštu ar elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo.

Informacija interneto svetainėje www.vaisvydava.kaunas.lm.lt apie priėmimą  į mokyklą atnaujinama po kiekvieno komisijos posėdžio.

 Konsultuojama, atsakoma į klausimus apie priėmimą į mokyklą tel. 8 37 38 38 55, elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., atvykus į mokykla, į 26 kabinetą darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Prašymų formos:

Dėl priėmimo į  1 kl.

Dėl priėmimo  į  2,3,4 kl.

Dėl priėmimo  į 5 kl.

Dėl priėmimo į 6,7,8,9 kl.

Priėmimo į mokyklas reglamentas

Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai priskirta teritorija

Gatvė

Į teritoriją įeinantys adresai

A. Baltūsio-Žvejo g.

2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

A. Zubrio g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Alksnių g.

1, 1A, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 41A, 42, 45, 46, 48, 52, 52A, 52B, 53, 54, 54A, 55, 57, 58, 58A, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 85A, 87

Amalvės g.

1, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 13, 15

Armališkių g.

18A, 30A, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 76, 78, 80, 80A, 82, 84, 88

Aštrago g.

3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Bajorkalnio g.

1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Beržyno g.

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 19

Dabintos g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51A, 53, 55, 57, 59, 61

Dagiliškio g.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 23

Daukšiagirės g.

1, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Didžioji g.

48, 50, 52, 54, 54A, 54B, 56A, 56B, 56C, 58, 58A, 60, 60A, 60B, 62, 62A, 65, 66, 67, 67A, 67B, 68, 69, 70, 71, 71A, 73, 73A, 73B, 74, 77, 77A, 77B, 77C, 77D, 78, 79, 82, 98, 100, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Dobilios g.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60

Dubravų g.

1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49B, 50, 51, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51F, 51G, 51H, 51K, 51L, 51M, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 75, 89, 91, 130, 132, 134, 134A, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170A, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194

Dubriaus g.

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Dvareliškių g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

E. Pliaterytės g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 48A, 48B, 50, 52, 54, 57, 57A, 59, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97

F. Kiršos g.

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 26

Garmiškės g.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Garšvės g.

2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25H, 25J, 25K, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Girionių g.

2, 4, 6, 10, 10A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56A, 58, 60

Inkilų aklg.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

J. Aisčio g.

4, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 10, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g.

3, 4, 6, 8, 10, 11, 17

J. Jasinskio g.

2, 3, 4, 5, 5A, 6, 11, 12, 14

J. Vitkaus-Kazimieraičio g.

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Juodkošių g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Juozapinės g.

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Kadagių kel.

2, 2A, 3A, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 13, 15, 19

Kankorėžių g.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Kapčiamiesčio g.

2, 4, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Kračkiemio g.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Lapainios g.

2, 3, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26

Liepaloto g.

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

M. Prozoro g.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21

M. Reinio g.

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Medynėlių g.

1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 93, 95, 97, 97A, 97B, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117A, 119

Mergasalio g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Mikalinės aklg.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Miltupio g.

1, 2, 2A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Mozūrų g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Paliepių g.

2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 11

Pasagos g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36

Piliuonos g.

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 24A, 25, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 30, 30A, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 68A, 68B, 70, 72, 74, 76, 116, 116A, 118, 118A, 120, 122, 128

Priešbalių g.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 11, 13

Pūkenių aklg.

27, 29, 31, 33, 35

Pušynėlio g.

6, 8, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Raguolių g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Rekuvos g.

1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Rūko g.

11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11K, 11L, 13

Rusmenių g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39

S. Staniškio-Lito g.

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Sedulų g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Šiaurinis aklg.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Šilupio g.

1, 1A, 1B, 1C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

Spyglainių g.

9, 11, 13

Sūrės g.

1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 50, 52, 54, 62C, 62D, 62E, 62F

T. Kosciuškos g.

3, 4, 5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27A, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 56

Trakelių g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Tursono g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Užgojo g.

3, 5, 7, 9, 15, 17

Užkurių g.

2, 4, 6, 8, 10, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Užvingių g.

1, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 35A, 35B, 37, 39, 39A, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66

V. Borisevičiaus g.

2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29

Vaišvydo g.

3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 35

Vajakiškių g.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Vyšnialaukio g.

3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28

Žaisos g.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29

Žiglos g.

1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14

Zubrynės g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25