Klasių komplektai

Klasių komplektai 2018-2019 m.m.

Klasių komplektai 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mokinių skaičius klasėje 11 11 13 8 19 14 15 11 16
Laisvos vietos klasėse 4 4 12 7 - 1 - 4 -